Kontrollansvarig i Väddö

Ett självklart val vid behov av en kontrollansvarig till ditt byggprojekt i Väddö och Norrtälje.

Kontrollansvarig

Jag som kontrollansvarig på Eng Konsult AB hjälper dig i VäddöNorrtälje och angränsande kommuner.
Jag har lång erfarenhet av byggnation både när det gäller nyproduktion, utbyggnation eller ombyggnation – så tveka inte på kontakta mig för en kostnadsfri offert!

Bild på Fredrik Eng

Fredrik Eng – Kontrollansvarig i Väddö, Norrtälje

Kontrollplan Byggnation Norrtälje

Kontrollplan

Jag upprättar en kontrollplan tillsammans med byggherren. Byggherren är ansvarig för att byggnadsnämndens krav och gällande lagar följs vid byggnationen och här är en viktig del för mig att stötta byggherren i detta.

På plats i Norrtälje

På plats hos dig

Jag ser till att kontrollplanen följs och att nödvändiga kontroller utförs. När vissa moment i bygget färdigställs, besöker jag byggarbetsplatsen som kan ligga i Norrtälje för att utföra kontroller enligt kontrollplanen och att inga anmärkningar finns.

Dokumentation som kontrollansvarig

Dokumentation

Jag dokumenterar byggplatsbesök, noterar iakttagelser som kan vara av värde vid utvärderingen inför slutbesked, samt ger ett utlåtande till byggherren och byggnadsnämnden som underlag för slutbesked.

Certifierad kontrollansvarig

Alla byggen, rivningar eller markåtgärder som kräver bygglov eller anmälan måste ha en certifierad kontrollansvarig, KA, enligt plan-och bygglagen (2010:900).
Klicka här för att ladda ner certifikat som PDF.
Läs mer om RISE (SP) Certifikat

Så här arbetar jag

Efter första kontakt träffas vi och ni berättar om ert byggprojekt. Desto tidigare vi träffas i projektet, desto bättre. Vi går igenom hela byggprocessen och vad kontrollansvarig innebär, samt hur vi arbetar. Under ”arbetsgång” kan ni se kortfattat hur processen ser ut. Jag arbetar i Väddö, Norrtälje och angränsande kommuner.

Arbetsgång

 • Uppdragsbekräftelse.
 • Anmälan KA till kommunen.
 • Bygglovsansökan – bygglov.
 • Kontrollplan och övriga handlingar tas fram.
 • Tekniskt samråd – startbesked.
 • Byggstart.
 • Besök på arbetsplatsen & stickprovskontroller.
 • Arbetsplatsbesök.
 • Besök på arbetsplatsen & stickprovskontroller.
 • Intyg och egenkontroller till KA.
 • Slutsamråd – slutbesked.
 • Inflyttning.
Begär offert för kontrollansvarig i Väddö

Begär offert idag!

Söker du en kontrollansvarig i Väddö? Kontakta mig idag för en kostnadsfri offert! Är du osäker på vad en kontrollansvarig gör eller hur det fungerar – läs på sidan vanliga frågor, hittar du inte svaret du söker är du välkommen att kontakta mig så förklarar jag det för dig.