Om Eng Konsult

Ett självklart och enkelt val för att få hjälp från start till slut under byggprocessen.

Eng Konsult AB

Vi som erbjuder tjänster hos Eng Konsult AB hjälper dig i VäddöNorrtälje och angränsande kommuner.
Vi har lång erfarenhet av byggnation både när det gäller nyproduktion, utbyggnation eller ombyggnation – så tveka inte på kontakta oss för en kostnadsfri offert!

Bild på Fredrik Eng

Fredrik Eng – Kontrollansvarig i Väddö, Norrtälje

Kontrollplan Byggnation Norrtälje

Kontrollplan

Vi upprättar en kontrollplan tillsammans med byggherren. Byggherren är ansvarig för att byggnadsnämndens krav och gällande lagar följs vid byggnationen och här är en viktig del för oss att stötta byggherren i detta.

På plats i Norrtälje

På plats hos dig

Vi ser till att kontrollplanen följs och att nödvändiga kontroller utförs. När vissa moment i bygget färdigställs, besöker vi byggarbetsplatsen för att utföra kontroller enligt kontrollplanen och att inga anmärkningar finns.

Dokumentation som kontrollansvarig

Dokumentation

Vi dokumenterar byggplatsbesöket, noterar iakttagelser som kan vara av värde vid utvärderingen inför slutbesked, samt ger ett utlåtande till byggherren och byggnadsnämnden som underlag för slutbesked.

Certifierad kontrollansvarig

Alla byggen, rivningar eller markåtgärder som kräver bygglov eller anmälan måste ha en certifierad kontrollansvarig, KA, enligt plan-och bygglagen (2010:900).
Klicka här för att ladda ner certifikat som PDF.
Läs mer om RISE (SP) Certifikat

Hur arbetar vi?

Efter första kontakt träffas vi och ni berättar om ert byggprojekt. Desto tidigare vi träffas i projektet, desto bättre. Vi går igenom hela byggprocessen inför bygglov och vad en eventuell kontrollansvarig innebär, samt hur vi arbetar. Under ”arbetsgång” kan ni se kortfattat hur processen ser ut och kontakta oss för eventuella frågor. Vi arbetar i Väddö, Norrtälje och angränsande kommuner.

Arbetsgång

 • Uppdragsbekräftelse.
 • Anmälan KA till kommunen.
 • Bygglovsansökan – bygglov.
 • Kontrollplan och övriga handlingar tas fram.
 • Tekniskt samråd – startbesked.
 • Byggstart.
 • Besök på arbetsplatsen & stickprovskontroller.
 • Arbetsplatsbesök.
 • Besök på arbetsplatsen & stickprovskontroller.
 • Intyg och egenkontroller till KA.
 • Slutsamråd – slutbesked.
 • Inflyttning.
Begär offert för kontrollansvarig i Väddö

Begär offert idag!

Behöver du hjälp med bygg lov eller söker du en kontrollansvarig? Kontakta oss idag för en kostnadsfri offert! Är du osäker på vad en kontrollansvarig gör eller hur det fungerar med bygglov – läs på sidan vanliga frågor, hittar du inte svaret du söker är du välkommen att kontakta oss så förklarar vi det för dig.