Eng Konsult AB

Bygglovsritningar och kontrollansvar i Norrtälje kommun

Bygglovsritning 3D bygglovshandling norrtälje kommun kontrollansvar

Kontakta oss nu

  Genom att använda kontatktformuläret antar vi att du accepterar vår integritetspolicy

  Vad erbjuder vi för tjänster?

  Vi tillhandahåller tjänster för upprättande av bygglovshandlingar och arkitektritningar, samt kontrollansvar.
  Ritningarna upprättas fackmannamässigt och kan även visas i 3D för att få en tydligare bild av utformningen.  

  En kontrollansvarig är en certifierad person som hjälper dig med din nyproduktion, ombyggnation eller utbyggnad i form av kunskap och erfarenhet för att lagkraven ska uppfyllas, vilket kommunen ofta kräver vid ansökan om bygglov.

  Vi erbjuder ett fast pris, alternativt ett löpande pris beroende på vad vi kommer överens om.

  Har du några frågor kan du läsa mer på vanliga frågor, kontakta oss eller läsa mer på Boverkets hemsida

  Kontrollplan Byggnation Norrtälje

  Kontrollplan

  Vi upprättar en kontrollplan tillsammans med byggherren. Byggherren är ansvarig för att byggnadsnämndens krav och gällande lagar följs vid byggnationen och här är en viktig del för oss att stötta byggherren i detta.

  På plats i Norrtälje

  På plats hos dig

  Vi ser till att kontrollplanen följs och att nödvändiga kontroller utförs. När vissa moment i bygget färdigställs besöker vi byggarbetsplatsen för att följa upp att kontrollplanen efterlevs samt att det inte finns några kritiska anmärkningar.

  Dokumentation som kontrollansvarig

  Dokumentation

  Vi dokumenterar byggplatsbesök, noterar iakttagelser som kan vara av värde vid utvärderingen inför slutbesked, samt ger ett utlåtande till byggherren och byggnadsnämnden som underlag för slutbesked.

  Kontrollansvarig Certifikat

  Certifierad kontrollansvarig

  Vid de flesta byggnationer, rivningsåtgärder och markåtgärder krävs enligt plan- och bygglagen, PBL (2010:900), en kontrollansvarig som är certifierad av ett ackrediterat certifieringsorgan.
  Jag är SP (numera RISE) certifierad kontrollansvarig med behörighet N.
  Jag uppfyller kraven i 10 kap, 9.1 § plan- och bygglagen (2010:900) och 2-10 §§ Boverkets föreskrift (BFS 2011:14 KA 4) med ändringar, om certifiering av kontrollansvariga.

  Grunden för bedömningen har varit:

  • Krav på teknisk utbildning
  • Krav på erfarenhet av praktiskt arbete
  • Krav på kunskap om bygglagstiftning m.m.
  • Lämplighet för uppgiften

  Klicka här för att ladda ner certifikat som PDF.
  Läs mer om RISE (SP) Certifikat

  Omdömen

  Jag kan varmt rekommendera Eng Konsult AB , är mycket nöjd med hjälpen och bemötande i samband med bygglov och ritningar till fiskeredskapsboden. Läs mer…
  Stefan Anjou – 30 September 2023

  Vi behövde hjälp att ansöka om bygglov på fritidsstugan. Eng levererade alla bygglovshandlingar som behövdes med stort engagemang och professionalitet. Rekommenderas! Läs mer…
  Gustav Rengby – 14 Januari 2024

  Fick bra hjälp av både Christina och Fredrik. Mycket kunniga, trevliga och lätta att ha att göra med. Rekommenderas varmt! Läs mer…
  Jenni Ljungqvist – 30 September 2023